Mottó:

"Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat."

(Buddha) 

Adatkezelő: Dr. Berta Csaba Ügyvédi Iroda

 

Székhely: 5000 Szolnok, Szigligeti út 3.

 

Adószám: 18832684-2-16 

Email: iroda@bcslaw.hu
Web: www.bcslaw.hu 
 
 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

A Dr. Berta Csaba Ügyvédi Iroda üzleti céljainak elérése érdekében olyan aktivitásokat bonyolít, amelyek során gyűjti természetes és jogi személyek adatait, személyes adatait. Egyre bővülő partnerkörének adatait papír alapon és számítógépen   tárolja. Magánszemélyek adatai konferenciák, személyes találkozók, stb. alkalmával, önkéntes alapon kerülnek az online adatbázisba. Az adatgyűjtés módja online vagy offline regisztráció.
A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul, mellyel kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Dr. Berta Csaba Ügyvédi Iroda, mint Adatkezelő, a kölcsönös üzleti célokat szolgáló aktivitások során a személyes adatait kezelje.
A kezelt adatok köre:
·         név/cégnév
·         lakhely/számlázási cím/székhely
·         telefonszám
·         e-mail cím
 
 

 

 

Harmadik fél hozzáférése

 


A Regisztráló személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki.
 
 

 

 

Személyes adatok kezelésének megszűnése

 

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat üzleti tevékenysége során az irányadó számviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli. A személyes és üzleti adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.
A Regisztráló bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő az adatait törölje, és semmiféle további információt számára ne küldjön. A Regisztráló az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az iroda@bcslaw.hu címen. A személyes adatok kezelésének megszüntetésére a fenti módokon jelzett kérés alapján az Adatkezelő a Regisztráló személyes adatait adatbázisából azonnal törli.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: (1) 391-1400 Telefax: (1) 391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu